ЗА . НАС

Бизнис концептот на компанијата Извор е базиран на дарот од природата, традицијата, стручноста и визијата за константна иновација во квалитет и безбедност храната.  Извор е водечки капацитет за производство на свежа пастрмка и пастрмка за конзумација во земјата со годишно производство од 400 тони свежа риба.  Извор има два рибника, тоа се рибникот Извор и рибникот Извор Белица, кои произведуваат 5 видови на пастрмка како и рибен побладок од пастрмка.  Нивната географска локација и извонредните хидролошки капацитети на водените ресурси ги прават овие два производствени капацитети оптимална средина за производство на пастрмка со врвен квалитет кој ги исполнува највисоките светски стандарди за безбедна храна.  Денес компанијата има 25 вработени и дистрибутивен мрежа кој обезбедува пристап на територијата на Република Македонија и соседните држави.

НАШИОТ ТИМ

 • Тони Димитриоски
   Тони ДимитриоскиГенерален Менаџер

   +(389) 70 204 220

  • Виктор Димитриоски
    Виктор ДимитриоскиМенаџер за продажба

    +(389) 70 393 426

   • Душан Радески
     Душан РадескиМенаџер за производство

     +(389) 71 221 843